Μέλη Τωρινού Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Ντέκας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Βαστάκης Στάθης
Γενικός Γραμματέας Σταυρόπουλος Γιώργος
Ταμίας Κοντογιάννης Γεώργιος
Δημ. Σχέσεις Γρομιτσάρη Κωσταντίνα
Παλαιός Γεράσιμος
Παναγιωτόπουλος Νίκος

Μέλη Πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Σιάτρας Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Ντέκας Βασίλειος
Γενικός Γραμματεας Σιάτρας Παναγιώτης
Ταμίας Παλαιός Ηλίας
Δημ. Σχέσεων Γρομιτσάρη Κωσταντίνα