Σκοπός του ΕΟΣ Πάνταβρεχει είναι η συστηματική διάδοση στην περιοχή της νότιας Ευρυτανίας:

α) Της ορειβασίας σε όλες τις μορφές της όπως ορεινή πεζοπορία, αναβάσεις στα βουνά της Ελλάδας, διασχίσεις βουνών, φαραγγιών και ποταμών.
β) Της ανάπτυξης και διάδοσης δραστηριοτήτων σχετιζομένων με τα βουνά και την ορεινή φύση.
γ) Της δημιουργίας Ορειβατικού και Αναρριχητικού Αρχείου (Ημερολόγιο δραστηριοτήτων, Φωτογραφικό Υλικό κλπ.)