Μονοπάτι Παναιτωλικής Πολιτείας – Πρόδρομος _ Σήμανση – Καταγραφή