Άνοιγμα μονοπατιού Τριχιά -Παλιολήμερο -Μαύρα Κούτσουρα-Βουρλάκι-Τσόγκα Λάκα  στο Παναιτωλικό Όρος