Προσωρινά Αποτελέσματα από τα έβδομα Παραποτάμια – Κρικελλοπόταμος ο Βρεγμένος Δρόμος