Διάνοιξη Εθνικού Μονοπατιού – 11 Τμήμα Καστανιά – Πρόδρομος